برای مشاهده پوستر، کلیک راست کرده و save picture as را انتخاب کنید.
صفحه اصلی > مسئولان همایش
.: مسئولان همایش

رئیس همایش : دکتر محسن رازقی                          رئیس دانشکده علوم توانبخشی شیراز
دبیر شورای راهبردی همایش : دکتر علیرضا متأله          سرپرست کمیته تحقیقات دانشکده علوم توانبخشی شیراز
دبیر همایش : فیزیوتراپیست ایمان رضایی                    دانشجوی دکتری تخصصی فیزیوتراپی     
دبیر علمی همایش : فیزیوتراپیست سمانه ابراهیمی     دانشجوی دکتری تخصصی فیزیوتراپی
دبیر اجرایی همایش : مهران نساجی                       دانشجوی کارشناسی فیزیوتراپیاعضای شورای راهبردی همایش
 
دکتر محسن رازقی                  رئیس دانشکده علوم توانبخشی شیراز
دکتر علی قنبری                     معاون پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی شیراز
دکتر علیرضا متأله                    سرپرست کمیته تحقیقات دانشکده علوم توانبخشی شیراز
دکتر آرمان زرگران                    قائم مقام سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ایمان رضایی                          دبیر همایش و دبیر انجمن فیزیوتراپی استان فارس
سمانه ابراهیمی                     دبیر علمی همایش
احمد رضا نعمت الهی               دبیر علمی نخستین دوره همایش
مهران نساجی                       دبیر اجرایی همایش
کاظم حسام پور                      دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دبیر نخستین دوره همایش
ایوب ملا                               دبیر کمیته تحقیقات دانشکده علوم توانبخشی شیراز
عباس حیدری                         دبیر اجرایی نخستین دوره همایش